ARMATURA PRZEMYSŁOWA


Zawory kulowe, klapowe, membranowe z PP i PVC, zawory zwrotne, armatura ręczna i automatyczna,

urządzenia pomiarowe, pompy przemysłowe stworzone do pracy w środowisku agresywnym.